Picture of Anna S Grabowska
Kolejne zajęcia
by Anna S Grabowska - Thursday, 25 October 2012, 06:57 AM
 
będą poświęcone przygotowaniu sprawozdań z pobytu gości z Hiszpanii, Francji, Turcji i Włoch.

Wybrane prace planujemy umieścić w bazie danych European Shared Treasure.

Opis
Projektu Partnerskiego Grundtviga LLLE zaakceptowanego w roku 2011 w języku polskim poniżej:

Tytuł projektu:
Learning in Later Life in Europe (LLLE)
Uczenie się osób starszych w Europie

Polski partner: PRO-MED sp. z o.o.
Organizacja stowarzyszona: Klub Seniora Politechniki Gdańskiej

Streszczenie projektu:
Wydłuża się czas życia człowieka, a badania gerontologiczne wskazują edukację jako kluczowy czynnik zachowania dobrego zdrowia. Jedocześnie wiadomo, że uczenie się sprzyja porozumieniu i zmniejsza lukę między pokoleniami. Projekt odpowiada na edukacyjne zmiany dotyczące starzejącej się populacji w Europie i ma pomóc seniorom w znalezieniu własnych ścieżek doskonalenia wiedzy i poszerzania kompetencji.

Ważnym działaniem projektowym będzie zbadanie obszarów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla wspierania aktywności w późniejszym wieku. Rękodzieło, kultura, sztuka i muzyka to przewidywane obszary szkoleniowe, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem osób starszych. W proces kształcenia włączone będą także nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

Projekt wspiera wymianę obywateli z różnych krajów, reprezentujących różne kultury i religie, wzmacnia współpracę międzypokoleniową, zachęca do uczestnictwa w Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz do budowania aktywnego obywatelstwa.

Celem projektu jest również rozszerzenie istniejących sieci regionalnych i europejskich skupiających się na uczeniu seniorów. Instytucje partnerskie i seniorzy będą współpracować w rozwijaniu sieci uczenia się przez całe życie, które umożliwią wymianę doświadczeń, wzmocnienie istniejących umiejętności i strategii, prezentację i wdrożenie najlepszych praktyk.

Sprawna organizacja zapewniająca zrównoważony rozwój partnerstwa przyczyni się do poprawy jakości programów kształcenia osób starszych. Opracowanie wspólnej, fachowej terminologii ułatwi współpracę partnerów projektu.

Wsparciem działań projektowych będzie platforma internetowa, wykorzystywana w transferze dobrych praktyk do regionów i krajów nie uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu będą również prowadzone badania na temat wykorzystania nowych mediów w programach kształcenia seniorów w instytucjach edukacyjnych Unii Europejskiej.