Picture of Anna S Grabowska
Gra miejska - tłumaczenie
by Anna S Grabowska - Thursday, 28 February 2013, 06:56 AM
 
w załączeniu gra miejska.
Proszę o na język polski przetłumaczenie na język polski i umieszczenie swojego tłumaczenia na tym forum w treści wiadomości.
Tłumacz Google - LINK.

Przykład jak to zrobić:
1.
Punkt kontrolny:
Plac Solidarności


Czy wiesz, że:

W 1970 roku
wielu stoczniowców zostało zabitych w starciach z ZOMO (
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej).
Dziesięć lat później, Lech Wałęsa poprowadził strajk robotników w stoczni im. Lenina, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności znajduje się pomnik poległych pracowników.

Zadanie
: Jaka jest nazwa
dużego budynku w trakcie budowy?

Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 03:33 PM
 
Plac Solidarności
W 1970 roku, liczba stoczniowców zabitych w starciach z policją zmilitaryzowanej, znany jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa doprowadzi robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik Poległych
Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy
Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 03:48 PM
 
2.
"Droga do
Wolności"
Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
3.
Wielka Zbrojownia
Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 04:04 PM
 
4. Dom Uphagena
Kupiony
w 1775 Roku przez Johanna Uphagena, kamienica został całkowicie przebudowany przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena żart o dawnej świetności przypomnieniem Gdańska. Żart Obecnie na jeden, gdzie można przekroczyć prog i zobaczyć meble i wyposażenie Domu w późnym 18 Wieku.
Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 04:07 PM
 
jaki jest adres kamienicy?
5. Złota Brama
Brama jest
mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a od jego odbudowy i renowacji to służył jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgody".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!
Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 04:18 PM
 
Ile figury stoją dumnie na szczycie bramy?
6.
Kościół Mariacki
Największy kościół ceglany mur na świecie i jednym z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu miasta Gdańska przez Armię Czerwoną w marcu 1945.

Kościół może pomieścić 25000 osób- prawda to czy fałsz?
7.
Ulica Mariacka
Chociaż ulica była kupa gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Czy znajdują się tu sklepy z srebrem i bursztynem?
8.
Zuraw
Najstarsza udokumentowana wzmianka o Zuraw jak drewnianym dźwigu portowym było w 1367. Co widzisz dzisiaj, jednak został odbudowany w połowie 15 wieku, po pożarze pożerał oryginalną strukturę.
Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 04:30 PM
 
Jaki ptak znajduje się na dachu?
9. Sołdek
Sołdek
"to pierwszy oceaniczny statek oddany do eksploatacji w historii polskiego przemysłu stoczniowego.
Czy teraz kursuje prom od Żurawia do Sołdka?
10.
Fontanna Neptuna
Fontanna Neptuna zaprojektowana przez Abrahama van den Blocke.Podstawową ideą źródeł wodnych jest trójząb boga mórz i oceanów, z koniem morza na jego stopy, a także kącik z piedestału.

Jaki grecki bóg służył za wzór-jest odpowiednikiem Neptuna?
11.
Instytut Kultury Miejskiej
Założona w marcu 2012 r.,
udział w wielu projektach.


Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 04:34 PM
 
12.
Restauracja "Kuchnia Rosyjska"
czy ty znasz kuchnię rosyjską?
Postaraj się znaleźć miejsce. Będziemy mieć obiad i kolację.
Picture of Lidia Berbeka
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Lidia Berbeka - Thursday, 28 February 2013, 04:44 PM
 
Czy lubisz kuchnię rosyjską?
Kiedy Wielka Zbrojownia została wybudowana?
Picture of Danuta Siemińska
Odp: Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Danuta Siemińska - Thursday, 28 February 2013, 04:09 PM
 
Plac Solidarności
W 1970 r. znaczna liczba stoczniowców została zabita w starciach ze zmilitaryzowaną policją ZOMO. Dziesięć lat później Lech Wałęsa poprowadził robotników w kolejnych manifestacjach, których celem była walka z sowieckim komunizmem. Dzisiaj w centralnym miejscu tego placu stoi okazały Pomnik Poległych Stoczniowców.
Duży budynek - w budowie - widoczny na zdjęciu, przedstawia przyszłą siedzibę " Europejskiego Centrum Solidarności".
Picture of Adam Sieminski
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Adam Sieminski - Thursday, 28 February 2013, 03:36 PM
 
1
solidarność squere
W 1970 roku, liczba stoczniowców zabitych w starciach z policją zmilitaryzowanej, znany jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa doprowadził robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.
Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy?
2
Wystawa "Drogi do Wolności"
"Droga do Wolności" Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
Co to jest cena pojedynczego biletu w złotych (PLN)?
Picture of Stefania Madejska-Racka
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Stefania Madejska-Racka - Thursday, 28 February 2013, 03:42 PM
 
3.
Punkt kontrolny:
Arsenał
Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Thursday, 28 February 2013, 04:03 PM
 
Brama jest mieszanką stylów flamandzkich i włoskich, a do jej odbudowy i renowacji służyła jako symbol miasta. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa padają w niezgodzie".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Thursday, 28 February 2013, 04:13 PM
 
Kupiona w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica została całkowicie przebudowana przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jedno miejsce, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu w końcu 18 wieku.
Picture of Elżbieta Rękawek
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Elżbieta Rękawek - Thursday, 28 February 2013, 04:08 PM
 
1.Plac Solidarności
W 1970 roku, liczba stoczniowców zabitych w starciach z policją zmilitaryzowaną, znaną jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa poprowadził strajk robotników w Stoczni Gdańskiej, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik Poległych.
Zadanie: Jaka jest nazwa okazałego budynku w trakcie budowy?

2. "Droga do Wolności"
Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956-1989.
Zadanie: Jaka jest cena pojedynczego biletu w złotych (PLN)?


3. Wielki Arsenał - "Zbrojownia"
Elegancki budynek, który widzimy stojąc na końcu ulicy Piwnej pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Zdanie: Kiedy został zbudowany ten budynek ?

4. Dom Uphagena
Kupiona w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica została całkowicie przebudowany przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest jedyną kamienicą , gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie
z końca 18 wieku.
Zadanie: Jaki jest adres kamienicy?

5. Złota Brama
Brama jest mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a od jej odbudowy i renowacji służyła jako symbol miasta. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgodą".
Przejdź przez bramę, możesz zobaczyć wyjątkowy widok na ulicę Długą i Ratusz Staromiejski!
Zadanie: Ile figur stoi dumnie na szczycie bramy?

6. Kościół Mariacki
Największy kościół ceglany na świecie i jednen z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu miasta Gdańska przez Armię Czerwoną w marcu 1945.
Zadanie: Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz?

7. Ulica Mariacka
Chociaż ulica była kupą gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory została wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Zadanie:
Czy są jakieś sklepy z bursztynem i srebrem?

Picture of Janina Skuza
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Janina Skuza - Thursday, 28 February 2013, 04:12 PM
 
Dom Uphagena
Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica została całkowicie przebudowana przez mistrza budowniczego Johannima Beniemina Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jeden dom, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu w późnym 18 wieku.
Jaki jest adres Domu Uphagena ?

Złota Brama.
Brama jest mieszanką stylów flamandzkich i włoskich, a od jej odbudowy i renowacji służyła jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgody".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicę Długą i Ratusza Staromiejski!
Ile figur stoi dumnie na szczycie bramy?


Wielki Arsenal
Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Kiedy został zbudowany ?

Fontanna Neptuna.
Fontanna Neptuna zaprojektowana przez Abrahama van den Blocke.Podstawową ideą źródeł wodnych jest trójząb boga mórz i oceanów, z koniem morza na jego stopy, a także kącik z piedestału.
Który grecki bóg stoi za Neptun?


Crane
Najstarsza udokumentowana wzmianka o Zuraw jak drewnianym dźwigu portowym było w 1367. Co widzisz dzisiaj, jednak został odbudowany w połowie 15 wieku, po pożarze pożerał oryginalną strukturę.
Co ptak na dachu budynku?


Picture of Janina Skuza
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Janina Skuza - Thursday, 28 February 2013, 04:45 PM
 
Żuraw
Najstarsza udokumentowana wzmianka o Żurawiu, jako drewnianym dźwigu portowym była w 1367. Co widzisz dzisiaj? Żuraw został odbudowany w połowie 15 wieku, po pożarze, który zniszczył oryginalną strukturę.
Co znajduje się na dachu budynku?

Ulica Mariacka
Chociaż ulica była kupa gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Czy są jakieś sklepy i sklepy bursztyn srebro?


Kościół Mariacki
Największy kościół ''ceglany mur'' na świecie i jednym z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu na miasto Gdańsk przez Armię Czerwoną w marcu 1945.
Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz?


Plac Solidarności
W 1970 roku,
liczba stoczniowców zabitych w starciach z policją zmilitaryzowanej, znany jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa doprowadzi robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.

Picture of Stefania Madejska-Racka
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Stefania Madejska-Racka - Thursday, 28 February 2013, 03:48 PM
 
4.
Punkt kontrolny:
Dom Uphagena
Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica został całkowicie przebudowany przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jeden, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu w późnym 18 wieku.

z lata 2010r.
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Jadwiga Iwaszkiewicz - Thursday, 28 February 2013, 03:50 PM
 
5
golden Gate
Brama jest mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a od jego odbudowy i renowacji to służył jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgody".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!
Ile figury stoją dumnie na szczycie bramy?
z lata 2010r.
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Jadwiga Iwaszkiewicz - Thursday, 28 February 2013, 03:51 PM
 
Punkty kontrolne
Czy wiesz, że ...
zadanie
odpowiedź
1
solidarność squere
W 1970 roku, liczba stoczniowców zabitych w starciach z policją zmilitaryzowanej, znany jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa doprowadzi robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.
Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy?

z lata 2010r.
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Jadwiga Iwaszkiewicz - Thursday, 28 February 2013, 03:52 PM
 

2
Wystawa "Drogi do Wolności"
"Droga do Wolności" Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
Co to jest cena pojedynczego biletu w złotych (PLN)?

Wielki Arsenal

3.
Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Kiedy to zbudować?

z lata 2010r.
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Jadwiga Iwaszkiewicz - Thursday, 28 February 2013, 03:53 PM
 

4
Dom Uphagena
Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica został całkowicie przebudowany przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jeden, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu w późnym 18 wieku.
Co to jest adres permises

Picture of Joanna Bień
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Joanna Bień - Thursday, 28 February 2013, 03:53 PM
 

Zadanie 1

Punkt kontrolny- Plac Solidarności 

Czy wiesz,że:
W 1970 roku, zostało zabitych wielu
stoczniowców w starciach z ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa poprowadził strajk robotników ze Stoczni im. Lenina, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.

Zadanie
Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy?
Odpowiedż
Centrum Solidarności
Picture of Stefania Madejska-Racka
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Stefania Madejska-Racka - Thursday, 28 February 2013, 03:53 PM
 
5.
Punkt kontrolny:
Złota Brama
Brama jest mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a od jego odbudowy i renowacji to służył jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgody".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!

Picture of Barbara Wierzba
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Barbara Wierzba - Thursday, 28 February 2013, 03:57 PM
 
1. Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy?
2. Jaka jest cena pojedynczego biletu w złotych (PLN)?

3. Kiedy zbudowano Zbrojownię?
4. Jaki jest adres siedziby?
5. Ile figur stoi dumnie na szczycie bramy?

6. Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz?
7. Czy są jakieś sklepy z bursztynem i srebrem?
Picture of Stefania Madejska-Racka
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Stefania Madejska-Racka - Thursday, 28 February 2013, 03:58 PM
 
6.
Punkt kontrolny:
Bazylika Najświętszej Maryi Panny
Największy kościół ceglany mur na świecie i jednym z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu miasta Gdańska przez Armię Czerwoną w marcu 1945.

Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:00 PM
 
1. W 1970 roku, liczba stoczniowców zabitych w starciach z policją zmilitaryzowanej, znany jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa doprowadzi robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.
Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:02 PM
 
2. "Droga do Wolności" Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
Picture of Stefania Madejska-Racka
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Stefania Madejska-Racka - Thursday, 28 February 2013, 04:02 PM
 
7.
Punkt kontrolny:
Ulica Mariacka
Chociaż ulica była kupa gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Picture of Joanna Bień
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Joanna Bień - Thursday, 28 February 2013, 04:03 PM
 
4. Punkt kontrolny -Dom Uphagena
Czy wiesz, że:
Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica został całkowicie przebudowany przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jeden z niewielu zabytków, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu z XVIII wieku.
Zadanie
Jaki jest jego adres?
Odpowiedż
Gdańsk ul Uphagena 17

Picture of Stefania Madejska-Racka
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Stefania Madejska-Racka - Thursday, 28 February 2013, 04:03 PM
 
Zadania:
1. Jaka jest nazwa
dużego budynku w trakcie budowy?
2. Jaka jest cena pojedynczego biletu w złotych (PLN)?

3. Kiedy zbudowano Zbrojownię?
4. Jaki jest adres siedziby?
5. Ile figur stoi dumnie na szczycie bramy?

6. Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz?
7. Czy są jakieś sklepy z bursztynem i srebrem?
Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:03 PM
 
3. Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:05 PM
 
4,Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica został całkowicie przebudowany przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jeden, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu w późnym 18 wieku.
Picture of Joanna Bień
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Joanna Bień - Thursday, 28 February 2013, 04:09 PM
 
5. Zadanie- Złota Brama
Czy wiesz, że:
Brama jest mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a od jego odbudowy i renowacji to służył jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgody".
Przechodząc przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!
Ile figury stoi dumnie na szczycie bramy?

Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:09 PM
 
4.Złota Brama
Brama jest
mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a od jego odbudowy i renowacji to służył jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgody".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!
z lata 2010r.
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Jadwiga Iwaszkiewicz - Thursday, 28 February 2013, 04:09 PM
 

5
golden Gate
Brama jest mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a od jego odbudowy i renowacji to służył jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgody".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!
Ile figury stoją dumnie na szczycie bramy?

6
Kościół Mariacki
Największy kościół ceglany mur na świecie i jednym z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu miasta Gdańska przez Armię Czerwoną w marcu 1945.
Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz?

Ulica Mariacka
Chociaż ulica była kupa gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Czy są jakieś sklepy i sklepy bursztyn srebro?

Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:12 PM
 
5.Kościół Mariacki

Największy kościół ceglany mur na świecie i jednym z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu miasta Gdańska przez Armię Czerwoną w marcu 1945.Picture of Irena Kusyk
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Irena Kusyk - Thursday, 28 February 2013, 04:30 PM
 
Zabytki i historia Gdańska

1
Plac Solidarności
W 1970 roku, liczba stoczniowców zabitych w starciach z policją zmilitaryzowanej, znany jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa doprowadzi robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.
Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy?
2
Wystawa "Drogi do Wolności"
"Droga do Wolności" Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
3
Wielki Arsenal
Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Kiedy to zbudowano?
4
Dom Uphagena
Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica został całkowicie przebudowana przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jeden z domów, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu w późnym XVIII wieku.
Jaki to jest adres ?
5
Złota Brama
Brama jest mieszanką stylów flamandzkich i włoskich, a od jego odbudowy i renowacji to służył jako symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgodą".
Przechodząc przez bramę, można zobaczyć
wyjątkowy widok na ulicę Długą i Ratusz Starego Miasta!
Jakie figury stoją dumnie na szczycie bramy?
6
Kościół Mariacki
Największy kościół z cegły na świecie i jeden z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu miasta Gdańska przez Armię Czerwoną w marcu 1945.
Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz?
7
Ulica Mariacka
Chociaż ulica była kupą gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Czy są jakieś sklepy i sklepy z bursztynem, srebrem?
8
Żuraw
Najstarsza udokumentowana wzmianka o Żurawiu jako drewnianym dźwigu portowym była w 1367 roku. Co widzisz dzisiaj? Żuraw został odbudowany w połowie XV wieku, po pożarze, który zniszczył oryginalną strukturę.
Jaki ptak widoczny jest na dachu budynku?


9
Statek Sołdek
"Sołdek" to pierwszy oceaniczny statek oddany do eksploatacji w historii polskiego przemysłu stoczniowego.
Czy prom kursuje statek stojący obok Żurawia to "Sołdek"?
10
Fontanna Neptun
Fontanna Neptuna zaprojektowana została przez Abrahama van den Blocke.Podstawową ideą źródeł wodnych jest trójząb boga mórz i oceanów, z koniem morza na jego stopy, a także kącik z piedestału.
Jaki jest odpowiednik grecki Neptuna?
11
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
Założony w marcu 2012 r., bierze udział w wielu projektach.
Metropolitanka - co to jest?

Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:16 PM
 
7.Ulica Mariacka

Chociaż ulica była kupa gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:17 PM
 
8. Żuraw

Najstarsza udokumentowana wzmianka o Zuraw jak drewnianym dźwigu portowym było w 1367. Co widzisz dzisiaj, jednak został odbudowany w połowie 15 wieku, po pożarze pożerał oryginalną strukturę.
Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:19 PM
 
9. "Sołdek" to pierwszy oceaniczny statek oddany do eksploatacji w historii polskiego przemysłu stoczniowego.
Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:22 PM
 
10.Fontanna Neptuna

Fontanna Neptuna zaprojektowana przez Abrahama van den Blocke.Podstawową ideą źródeł wodnych jest trójząb boga mórz i oceanów, z koniem morza na jego stopy, a także kącik z piedestału.
Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:26 PM
 
11.Instytut Kultury Miejskiej Gdańsk ul Długi Targ 29/30

Założony w marcu 2012 r.,
udział w wielu projektach.Picture of Wanda Piotrowska
Re: Gra miejska - tłumaczenie
by Wanda Piotrowska - Thursday, 28 February 2013, 04:29 PM
 
12. Restauracja "Kuchnia Rosyjska"
Picture of Barbara Wierzba
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Barbara Wierzba - Thursday, 28 February 2013, 04:36 PM
 
Nie wiem czy będę miała dostęp do komputera.Jeśli tak to spróbuje się włączyć
Picture of Barbara Opolska
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Barbara Opolska - Thursday, 28 February 2013, 04:39 PM
 
2.
Punkt kontrolny:
Wystawa "
Drogi do Wolności"

Czy wiesz, że:
"Droga do Wolności" Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/ExhibitionZadanie:Ile wynosi cena biletu tramwajowego?


3.
Punkt kontrolny:
Zbrojownia

Czy wiesz, że:
Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.

Zadanie: Czy wiesz kiedy został wybudowany?
z lata 2010r.
Gra miejska tłumaczenie
by Jadwiga Iwaszkiewicz - Thursday, 28 February 2013, 04:41 PM
 


1
Plac Solidarności
W 1970 roku w starciach ze zmilitaryzowanymi oddziałami policji znanymi jako ZOMO zginęła duża liczba stoczniowców. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa doprowadzi robotników do nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.
Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy?
2
Wystawa "Drogi do Wolności"
"Droga do Wolności" Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
Jaka jest cena pojedynczego biletu w złotych (PLN)?

Wielka Zbrojownia

4
Dom Uphagena
Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena.Kamienica została całkowicie przebudowana przez mistrza budowniczego Johannim Beniemin Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jedyny obiekt, gdzie można przekroczyć próg, zobaczyć meble i wyposażenie domu z późnych lat 18 wieku.
Jaki jest adres Domu Uphagena?


5
Złota Brama
Brama jest mieszanką stylów flamandzkiego i włoskiego, a od jego odbudowy i renowacji s symbolizuje miasto jako całość. Na szczycie bramy posadowionych jest kilka postaci. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa objęte niezgodą".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulicy Długiej i Ratusza Staromiejskiego!
Ile figur stoi dumnie na szczycie bramy?


z lata 2010r.
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Jadwiga Iwaszkiewicz - Friday, 1 March 2013, 10:52 PM
 

3
Wielka Zbrojownia
Stojąc na końcu ulicy Piwnej widzimy elegancki budynek ukazujący flamandzkie wpływy renesansowe.
Kiedy został zbudowany?


 

6
Kościół Mariacki
Największy kościół na świecie o ceglanych murach i jeden z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu na miasto Gdańsk przez Armię Czerwoną w marcu 1945.
Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz?

7
Ulica Mariacka
Chociaż po II wojnie światowej ulica była kupą gruzu, by przywrócić jej historyczny charakter została wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Czy są tam jakieś sklepy i sklepy bursztyn/ srebro?
8
Żuraw
Najstarsza udokumentowana wzmianka o Zurawiu jako drewnianym dźwigu portowym pochodzi z 1367 roku. To co widzisz dzisiaj jest obiektem odbudowanym w połowie 15 wieku, po pożarze, który zniszczył oryginalną strukturę.
Jaki ptak znajduje się na dachu budynku?
9

Statek Sołdek
"Sołdek" to pierwszy oceaniczny statek oddany do eksploatacji w historii polskiego przemysłu stoczniowego.
Czy statek znajdujący się naprzeciwko Żurawia to "Sołdek"?

e-mail: anka.grabowska @ gmail.com, tel. kom.: +48 601 329 795
10
Fontanna Neptuna

Fontanna Neptuna została zaprojektowana przez Abrahama van den Blocke. Podstawową ideą źródeł wodnych jest trójząb boga mórz i oceanów, z koniem morza na jego stopy, a także kącik z piedestału.

Jaki grecki bóg jest odpowiednikiem Neptuna?
11

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
Założony w marcu 2012 r., uczestniczył w wielu projektach.
Metropolitanka - co oznacza?
12
Restauracja
"Kuchnia rosyjska"

Czy lubisz rosyjskie jedzenie?
Postaraj się znaleźć
miejsce gdzie będziemy jeść obiad i kolację.

Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Saturday, 2 March 2013, 02:44 PM
 
solidarność squere
W 1970 roku,znaczna liczba stoczniowców zostala zabita w starciach z policją zmilitaryzowana, zwanya  ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa poprowadzil robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik Poległych Stoczniowcow.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Saturday, 2 March 2013, 03:19 PM
 

1
solidarność squere
W 1970 roku,znaczna liczba stoczniowców zostalo zabitych w starciach z policją zmilitaryzowana, znana jako ZOMO. Dziesięć lat później, Lech Wałęsa poprowadzil robotników w nowej serii manifestacji, walcząc z siłami sowieckiego komunizmu w imię Solidarności.
W centrum placu Solidarności jest pomnik poległych pracowników.
Jaka jest nazwa dużego budynku w trakcie budowy?

Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Saturday, 2 March 2013, 03:35 PM
 
Wystawa "Drogi do Wolności"
"Droga do Wolności" Wystawa prezentuje historię Polski w okresie 1956/89.
http://www.ecs.gda.pl/Exhibition
Jaka jest cena pojedynczego biletu w złotych (PLN)?
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Saturday, 2 March 2013, 03:45 PM
 
3
Wielki Arsenal
Stojąc na końcu ulicy Piwnej, elegancki budynek pokazuje flamandzkie wpływy renesansowe.
Kiedy zostal zbudowany?
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Saturday, 2 March 2013, 04:06 PM
 
4
Dom Uphagena
Kupiony w 1775 roku przez Johanna Uphagena, kamienica została całkowicie przebudowana przez mistrza budowniczego Johannima Beniemina Dreyera.
Dom Uphagena jest przypomnieniem o dawnej świetności Gdańska. Obecnie jest to jedyny dom, gdzie można przekroczyć próg i zobaczyć meble i wyposażenie domu w późnym 18 wieku.
Czy to jest adres permises?
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 06:02 PM
 
5
Zlota Brama
Brama jest mieszanka stylów flamandzkich i włoskich, a do jego odbudowy i renowacji  służył  symbol miasta jako całości. Istnieje kilka postaci na szczycie bramy. Poniżej na rysunkach można przeczytać łacińską maksymę: "Małe państwa rosną w harmonii, duże państwa rujnuje niezgoda".
Przejdź przez bramę, można zobaczyć wyjątkowy widok na ulice Długa i Ratusza Nowomiejskiego!
Ile figur stoi dumnie na szczycie bramy?
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 06:11 PM
 
6
Kościół Mariacki
Największy kościół murowany z cegly na świecie i jeden z największych kościołów w ogóle.
Kościół został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, w czasie szturmu miasta Gdańska przez Armię Czerwoną w marcu 1945.
Może on pomieścić do 25.000 ludzi - prawda czy fałsz? to jest prawda
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 06:17 PM
 
7
Ulica Mariacka
Chociaż ulica była kupa gruzu po II wojnie światowej, od tamtej pory wiernie zrekonstruowana w oryginalnym stylu gotyckim.
Czy są jakieś sklepy i sklepy z bursztynem w srebrze? Sa.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 06:30 PM
 
8
Zuraw
Najstarsza udokumentowana wzmianka o Zurawiu jako drewnianym dźwigu portowym była w 1367. To co widzisz dzisiaj to  odbudowany w połowie 15 wieku, po pożarze zniszczyl oryginalną strukturę.
Jaki ptak jest na dachu budynku? Chyba zuraw.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 06:46 PM
 
9
Sołdek statek
"Sołdek" to pierwszy oceaniczny statek oddany do eksploatacji w historii polskiego przemysłu stoczniowego.
Czy stojacy statek naprzeciw Żurawia to "Sołdek"? Tak.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 06:56 PM
 
10
 Fontanna Neptuna
Fontanna Neptuna zaprojektowana przez Abrahama van den Blocke.Podstawową ideą źródeł wodnych jest trójząb boga mórz i oceanów, z koniem morza na jego stopie, a także kącik z piedestału.
Jak sie nazywa grecki bog odpowiednik Neptuna? Posejdon.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 07:16 PM
 
11
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
Założony w marcu 2012 r. ma
udział w wielu projektach.
Metropolitanka - co to jest? Myslę, że zbiera historie o slynnych kobietach w 1980 roku.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Sunday, 3 March 2013, 07:18 PM
 
12
Restauracja
"Kuchnia rosyjska"
Lubisz rosyjskie jedzenie?
Postaraj się znaleźć miejsce. Będziemy mieć obiad i kolację.
Picture of Ryszard Dunikowski
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Ryszard Dunikowski - Tuesday, 5 March 2013, 09:49 AM
 
12
Restauracja
"Kuchnia rosyjska"
Lubisz rosyjskie jedzenie?
Postaraj się znaleźć miejsce. Będziemy mieć obiad i kolację.
Picture of Elzbieta Pawlowicz
Odp: Gra miejska - tłumaczenie
by Elzbieta Pawlowicz - Wednesday, 6 March 2013, 07:11 PM
 
Rysiu, jestem pod wrażeniem Twojej pracy !!!!
Nauczyłeś się !!!