Picture of Irena Witort
flowers in winter
by Irena Witort - Friday, 15 January 2010, 03:55 PM
 
I like flowers, as trying to grow hyacinths.
In the circle of my interests is orchids.

dodaję
Мясо, которое мяса? - Сказал таинственный мужской голос, который скоропостижно вступил в разговор двух женщин-журналистов TVP. Это произошло в одном из лифтов в новом здании на Woronicz. TVP работники опасаются, что они подслушивания и просят разъяснить президенту телевидения.
肉,肉? - 神秘的說,男性聲音,誰意外地加入了談話的兩名女記者許可證。這件事發生在一個電梯的新的建設 Woronicz。許可證工作者擔心,他們是竊聽和要求澄清總統電視。
- Mięsem, jakim mięsem? - powiedział tajemniczy, męski głos, który niespodziewanie włączył się w rozmowę dwóch dziennikarek TVP. Wydarzyło się to w jednej z wind nowego budynku na Woronicza. Pracownicy TVP obawiają się, że są podsłuchiwani i proszą o wyjaśnienia prezesa telewizji.