Picture of Anna S Grabowska
Re: Zapraszam na kurs pilotażowy projektu MATURE
by Anna S Grabowska - Monday, 9 December 2013, 01:26 PM
 
Na kursy pilotażowe MATURE zapisało się dotychczas 20 osób.

Na pierwszym szkoleniu "Poznajemy naszą grupę szkoleniową" będziemy:

  • Identyfikowali przyczyny braku zainteresowania uczeniem się w późniejszym wieku;
  • Rozpoznawali skuteczne sposoby i metody rekrutacji osób starszych;
  • Posługiwali się różnorodnymi umiejętnościami w celu zaangażowania osób starszych w uczenie się;
  • Określali bariery, które mogą pojawiać się podczas uczenia w późniejszym wieku;
  • Próbowali zrozumieć, jak te bariery wpływają na życie osób starszych;
  • Identyfikowali organizację pośredniczące działające w lokalnej społeczności oraz korzyści płynące ze współpracy z nimi;
  • Wykorzystywali zdobytą wiedzę w działaniach, które zaspokoją potrzeby starszych osób uczących się, w tym również potrzeby wolontariuszy z Turcji, których będziemy gościć w maju 2014.

Na początek spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

Co wiemy na temat uczestnictwa starszych osób w kształceniu w moim mieście/ kraju?

Co wiemy na temat wpływu problemów zdrowotnych, wzrostu zależności od innych, różnic kulturowych i nastawienia do uczenia, na życie starszych osób w moim kraju?