Picture of Anna S Grabowska
Kalendarz na platformie Active Citizens 60+
by Anna S Grabowska - Thursday, 23 January 2014, 08:48 AM
 
jest TUTAJ.
Podczas pobytu w Wilekiej Brytanii postaram się go uzupełniać na bieżąco.
W podobny sposób będzie udokumentowany nasz wyjazd do Bolu smile