Picture of Anna S Grabowska
Nasz dwutygodnik - propozycja
by Anna S Grabowska - Monday, 23 March 2015, 08:10 AM
 
link jest --> TUTAJ
Jeden z kolejnych numerów będzie poświęcony konkursowi "Dojrz@łość w sieci" i spotkaniu w pałacu prezydenta.
Redaktorem naczelnym będzie Irena.

Irena