Picture of Anna S Grabowska
Re: Przygotowujemy sprawozdanie
by Anna S Grabowska - Monday, 28 June 2010, 12:46 PM
 
Gdzie Ci mężczyźni ... orły, sokoły...
Napiszcie słów kilka na tym forum na temat

Wpływu projektu Connecting +55 na słuchaczy


zwiększenie umiejętności językowych

zwiększenie umiejętności TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)

zwiększenie umiejętności społecznych

zwiększenie motywacji

zwiększenie pewności siebie

poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach

inny wpływ, prosimy określić, jaki:

Prosimy o komentarz: