Picture of Stefania Madejska-Racka
projekt strony
by Stefania Madejska-Racka - Thursday, 21 October 2010, 04:53 PM
 
Logo Politechniki Gdańskiej - Klub Seniora
g r a f i k a k o m p u t e r o w a

wiadomości wstępne i ogólne o działalności Klubu Seniora PG