Picture of Andrzej Tumiłowicz
Moj warsztat
by Andrzej Tumiłowicz - Thursday, 28 October 2010, 04:36 PM
 
Zespół
Zbigniew Chodorowski
Andrzej Tumiłowicz
Bronisław Nowacki
Ryszard Dunikowski
Temat warsztatów
Wyprawa do TURCJI
Krótki opis
Zdjęcia i opisy wypraw turystycznych
Proponowane narzędzia
informatyczne
Word
Picasa
Inne uwagi