Picture of Ryszard  Dunikowski
Odp: Klub seniora - przygotowanie warsztatów - ciąg dalszy
by Ryszard Dunikowski - Thursday, 18 November 2010, 04:45 PM
 
Temat e-warsztatów
turystyka Turcja - Pamukalle
Zespół (imiona i nazwiska
1.Zbigniew Chodorowski
2.Andrzej Tumiłowicz
3.Bronisław Nowacki
4.Ryszard Dunikowski
5.Wojciech Grabowski

Co:
(zadanie np.
wyszukiwanie fotografii,skanowanie zdjęć,creative writing, etc.)
Kto
(imię i nazwisko wykonawcy)
Kiedy
(termin ukończenia)


Czym (jakie informatyczne narzędzia np. Word,
Power Point,Picasa etc.)
Pamukkale
Zb.Chodorowski
25.11.2010

Prezentacja
Br.Nowacki
09.12.2010

Korekta prezentacji
An.Tumiłowicz
R.Dunikowski
Woj.Grabowski
13.01.2011
informacja bierząca
Forum w moodle
Woj.Grabowski
27.01.2011